empty
 
 

30.06.202005:54 Forex Analysis & Reviews: Dự báo cho AUD/USD vào ngày 30 tháng 6 năm 2020

AUD/USD

Đồng đô la Úc cho thấy ít biến động vào ngày hôm qua, tiếp tục củng cố ở mức 0.6900. Tình hình kỹ thuật không thay đổi, mục tiêu ở mức 0.6680 cho mức cao ngày 9 tháng 3 vẫn còn.

Exchange Rates 30.06.2020 analysis

Giá của ngày hôm trước không di chuyển quá đường MACD trên biểu đồ bốn giờ, bộ dao động Marlin tăng trưởng nhẹ, nhưng không rời khỏi vùng xu hướng giảm. Hợp nhất giá dưới mức tín hiệu 0.6842 mở đường cho đồng tiền của Úc hướng đến mục tiêu được chỉ định là mức 0.6680.

Exchange Rates 30.06.2020 analysis

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Laurie Bailey,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.