empty
 
 
28.01.2022 10:39 AM
USDJPY bearish reversal | 28th Jan 2022

This image is no longer relevant

On the H4 chart, price is trading in an ascending channel and is near 1st support level of 115.058 which is also 23.6% Fibonacci retracement. Price can potentially go to the 1st resistance level of 116.362 which is also 100% Fibonacci projection and 127.2% Fibonacci retracement. Our bullish bias is supported by the ichimoku cloud indicator as price is trading above it. Alternatively , price can go to the 2nd support level of 114.698 which is also 38.2% Fibonacci retracement.

Trading Recommendation

Entry: 115.058

Reason for Entry: 23,6% Fibonacci retracement

Take Profit: : 116.362

Reason for Take Profit: 127.2% Fibonacci retracement and 100% Fibonacci projection

Stop Loss: 114.698

Reason for Stop Loss:

38.2% Fibonacci retracement

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $4000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 7 chúng tôi xổ $4000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback