empty
 
 

05.07.202103:42 Forex Analysis & Reviews: Phân tích kỹ thuật GBP/USD tháng 7/2021

Phân tích xu hướng.

Vào tháng 7, giá sẽ tăng từ mức 1.3829 (đóng cửa nến tháng 6) với mục tiêu là mức kháng cự tại 1.3917 (đường đỏ đậm). Trong trường hợp kiểm tra mức này, xu hướng tăng sẽ tiếp tục với mục tiêu tiếp theo tại mức kháng cự lịch sử 1.4227 (đường chấm màu xanh lam).

Exchange Rates 05.07.2021 analysis

Hình 1 (biểu đồ tháng).

Phân tích chỉ báo:

- Phân tích chỉ báo - tăng;

- Mức Fibonacci - tăng;

- Khối lượng - tăng;

- Phân tích nến - tăng;

- Phân tích xu hướng - tăng;

- Dải Bollinger - tăng;

Phân tích phức tạp kết luận rằng có thể xuất hiện xu hướng tăng.

Kết quả tổng thể của việc tính toán biểu đồ nến của cặp tiền tệ GBP/USD theo biểu đồ hàng tháng cho thấy giá rất có thể có xu hướng tăng khi không có bóng dưới đầu tiên (tuần đầu tiên của tháng có màu trắng) trong nến trắng hàng tháng và bóng trên thứ hai xuất hiện (tuần trước là màu đen).

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: từ mức 1.3829 (đóng cửa của nến tháng 6), nó sẽ tăng lên với mục tiêu là mức kháng cự 1.3917 (đường đậm màu đỏ). Trong trường hợp kiểm tra mức này, xu hướng tăng sẽ tiếp tục với mục tiêu tiếp theo tại mức kháng cự lịch sử 1.4227 (đường chấm màu xanh lam).

Kịch bản thay thế: chuyển động giảm có thể xảy ra từ mức 1.3829 (đóng cửa nến tháng 6) với mục tiêu đầu tiên ở mức hồi qui 23,6% tại mức 1.3561 (đường đứt nét màu xanh lam). Từ đây, một chuyển động đi lên có thể xảy ra với mục tiêu ở mức hồi qui 85,4% tại 1.3940 (đường chấm màu đỏ). Có thể tiếp tục di chuyển lên khi kiểm tra mức này.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.