empty
 
 
25.08.2022 05:51 AM
ETHUSD Potential For Bearish Drop | 25th August 2022

This image is no longer relevant

On the H4, with price breaking out of an ascending channel and moving below the ichimoku indicator, we have a bearish bias that price will drop to the 1st support at 1642.25 where the pullback support is. Once there is downside confirmation that price has broken 1st support, we would expect bearish momentum to carry price to 2nd support at 1357.12 where the swing low support and 61.8% fibonacci projection are. Alternatively, price could rise to 1st resistance at 1792.30 where the overlap resistance, 50% fibonacci retracement and 61.8% fibonacci projection are.

Trading Recommendation

Entry: 1642.25

Reason for Entry:Pullback support

Take Profit: 1357.12

Reason for Take Profit:Swing low support and 61.8% fibonacci projection

Stop Loss: 1792.30

Reason for Stop Loss:

Overlap resistance, 50% fibonacci retracement and 61.8% fibonacci projection

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 6 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback