empty
 
 

12.10.202106:28 Forex Analysis & Reviews: Dự báo cho AUD / USD vào ngày 12 tháng 10 năm 2021

AUD / USD

Sau rất nhiều nỗ lực, đồng đô la Úc đã đạt đến phạm vi mục tiêu là 0,7340/90 và đang thoát ra khỏi nó vào sáng nay. Chúng tôi kỳ vọng điều này với xác suất lớn nhất, vì sự củng cố trong phạm vi này trong tháng 7-8 vẫn còn mạnh. Chỉ báo Dao động Marlin đã đi vào vùng dương với biên độ đủ để điều chỉnh giá trong 1-2 ngày tới.

Exchange Rates 12.10.2021 analysis

Marlin Oscillator cũng nằm trong vùng tích cực trên biểu đồ thang 4 giờ, nhưng trong quá trình điều chỉnh, nó có thể đi vào vùng âm một cách an toàn, nó có các mức hỗ trợ riêng (ví dụ: -0,0027). Giá được hỗ trợ bởi đường MACD, trong khu vực 0,7272.

Exchange Rates 12.10.2021 analysis

Chúng tôi đang chờ đợi sự điều chỉnh hoàn thành và sự tiếp tục tăng trưởng của đồng đô la Úc.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Laurie Bailey,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2022
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.