empty
 
 
30.12.2021 11:50 AM
Ukraine to invest in uranium mining industry

This image is no longer relevant

TASS reported that according to the concept for the development of the nuclear energy industry prepared by the Ministry of Energy of Ukraine, the country intends to fully cover its nuclear power plant needs with domestically produced uranium from 2027.

Kiev plans to achieve this goal by developing the reserves of the Novokonstantinovskoye and Aprelskoye uranium deposits. Ukraine plans to invest UAH 9.092 billion (more than $333 million) over five years for this purpose, of which UAH 8.042 billion ($295 million) will be from the state budget.

In Ukraine, the only uranium mining and processing enterprise is the Vostochny Mining and Processing Plant (VostGOK). Currently, domestic uranium production covers up to 40% of Ukrainian nuclear power plants needs, with the rest of required uranium supplied from abroad, including from Russia.

According to the World Nuclear Association, Ukraine produced 400 tonnes of uranium in 2020. This is 50% less than in 2019 (800 tonnes).

With more than 93,000 tonnes of uranium resources, Novokonstantinovskoye is the largest uranium deposit in Europe. In 2011, VostGOK started pilot uranium mining at Novokonstantinovskoye.

Irina Yanina,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2023
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 10 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback