empty
 
 
24.11.2022 03:57 PM
Ichimoku cloud indicator analysis on Gold for November 24th, 2022.

This image is no longer relevant

Gold price is trading around $1,755. Short-term trend according to the Ichimoku cloud indicator remains neutral as price is still inside the Kumo (cloud). Price is bouncing towards the upper cloud boundary and we expect to see how price reacts as it approaches major resistance. Price is above the tenkan-sen (red line indicator) and the kijun-sen (yellow line indicator). This is in favor of the bulls. The chikou span (black line indicator) is below the candlestick pattern. This is bearish. Resistance according to the chikou span is at $1,765. Price is inside the Kumo. This is neutral. Bulls need to break above $1,764 in order for trend to turn to bullish. A cross of the tenkan-sen above the kijun-sen will also be a sign of strength. Until then price remains vulnerable to a move lower. Support by the tenkan-sen and kijun-sen is found at $1,747-42. A break below this level will push price towards $1,725 next.

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 6 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback