empty
 
 
01.12.2022 09:42 AM
Technical Analysis of GBP/USD for December 1, 2022

Technical Market Outlook:

The GBP bears had manage to retrace more than 61% of the last wave up and tested the level of 1.1922. Since then the dynamic rally is taking place on the GBP/USD H4 time frame chart. The next target for bulls is seen at the level of 1.2152 (Pin Bar candlestick high from last week) and then at 1.2248 (200% Fibonacci extension) or even at 1.2293 (50% Fibonacci retracement of the last big cycle down). All of those might be a good levels to terminate the wave v and start the corrective cycle. The strong and positive momentum on the h4 time frame chart supports the short-term bullish outlook for GBP.

This image is no longer relevant

Weekly Pivot Points:

WR3 - 1.21733

WR2 - 1.21168

WR1 - 1.20955

Weekly Pivot - 1.20603

WS1 - 1.20390

WS2 - 1.20038

WS3 - 1.19473

Trading Outlook:

The bulls are temporary in control of the market and the 50% Fibonacci retracement of the last big wave down located at 1.2293 might be tested soon. On the other hand, the level of 1.0351 has not been tested since 1985, so the down trend is strong. In order to terminate the down trend, bulls need to close the weekly candle above the level of 1.2275 (swing high from August 10th).

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 6 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback