empty
 
 
01.12.2022 04:10 PM
Ichimoku cloud indicator analysis on EURUSD for December 1st, 2022.

This image is no longer relevant

EURUSD is in a bullish trend according to the Ichimoku cloud indicator. Price remains above the 4hour cloud and above both the tenkan-sen (red line indicator) and the kijun-sen (yellow line indicator). The Chikou span (black line indicator) is above the candlestick pattern (bullish). Support by the kijun-sen and tenkan-sen is at 1.04-1.0380. As long as price is above this level bulls have the upper hand and we expect to see higher levels. A cross of the tenkan-sen above the kijun-sen will also provide a new bullish sign.

This image is no longer relevant

Red lines- bearish divergence

Despite the new higher high, the RSI has made a lower high and provided us with another bearish divergence. The upside momentum is weakening. Bulls need to be very cautious. According to the Ichimoku cloud indicator short-term support is found at 1.04-1.0380, however the most important support level is at 1.03. A break below this level will confirm the end of the rise from 0.9537. Bulls need to be cautious.

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 6 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback