empty
 
 
27.01.2023 07:34 AM
Trading plan for US dollar index on January 27, 2023

This image is no longer relevant

Technical outlook:

The US dollar index dropped through the 101.11 lows on Thursday, re-testing its earlier swing low of January 18, 2023, before finding bids again. The index is seen to be trading close to 101.60 at this point in writing as the bulls prepare to come back in control. A push above the 102.50 short-term resistance will add further confidence to the bullish setup.

The US dollar index might have terminated its larger-degree drop just ahead of 101.00. The entire drop, which had begun from the 114.70 highs, should be retraced towards 106.50 up to 109.50 in the next several trading sessions. On the flip side, if the price consistently breaks below 101.00, it would continue further towards 100.00 and lower.

The US dollar index is facing strong resistance at 105.35 as marked on the daily chart here. A push-through will confirm and add further confidence in the bullish setup. The price is expected to produce a bearish reaction if they reach 109.50 since it is the Fibonacci 0.618 retracement of the entire drop between 114.70 and 101.11 respectively.

Trading idea:

Potential bullish rally against 100.00

Good luck!

Oscar Ton,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 4 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback