empty
 
 
07.03.2023 03:27 PM
Ichimoku cloud indicator analysis on Gold for March 7th, 2023.

This image is no longer relevant

Gold price is trading around $1,840. Price is above the Kumo (cloud) thus in bullish trend in the 4hour chart. Price has broken below the tenkan-sen (red line indicator) and the kijun-sen (yellow line indicator). These two indicators provided support, but are now resistance levels. Price has provided this sign of weakness making it vulnerable to a pull back towards cloud support at $1,825. We talked in previous post about the scenario of a back test and a pull back towards cloud support. The Chikou span (black line indicator) is above the candlestick pattern but still inside the Kumo. Breaking above the cloud in the 4 hour chart was our first bullish signal after some time. Bulls now need to build on this and start making higher highs and higher lows. In order to defend the bullish short-term trend, price must remain above the cloud. As long as price is above the Kumo, we expect Gold price to form a higher low and then reverse again to the upside.

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $4000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 7 chúng tôi xổ $4000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback