empty
 
 
23.03.2023 07:44 AM
Trading plan for EURUSD on March 23, 2023

This image is no longer relevant

Technical outlook:

EURUSD rallied through the 1.0900-20 zone intraday on Thursday, extending its strength post-Fed Interest Rate Decision. The single currency pair is seen to be trading close to 1.0905 at this point in writing as resistance is looming over the 1.0910-20 zone. The bears should be looking to take control from here and drag the price below 1.0500 in the next few weeks.

EURUSD is unfolding a counter-trend drop towards 1.0100 since hitting the 1.1030 highs earlier. The currency pair is working on the larger-degree upswing between 0.9535 and 1.1030 and is expected to drag lower towards the Fibonacci 0.618 retracement. The counter-trend drop is close to resuming its last leg soon and prices should ideally stay below the 1.1030 interim resistance.

EURUSD has reached the Fibonacci 0.786 retracement of its recent downswing of the proposed corrective wave between 1.1030 and 1.0535. A bearish reaction is now expected for the last wave to resume lower towards 1.0500, 1.0400, and beyond. The bears remain poised to hold prices below 1.1030 to keep the structure intact.

Trading idea:

A potential drop towards 1.0100 against 1.1030

Good luck!

Oscar Ton,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $4000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 7 chúng tôi xổ $4000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback