empty
 
 
24.03.2023 07:10 AM
BTCUSD, H4 | Potential Reversal from a key level ?

This image is no longer relevant
The BTC/USD chart is currently bearish, indicating potential further price drops. The first resistance level at 28342 could prompt a bearish reaction towards the first support level at 26557. This support level is an overlap support with a 23.60% Fibonacci retracement, which could be a strong buying interest area. If broken, the price could fall towards the second support level at 25204, which is also an overlap support with a 38.20% Fibonacci retracement.

On the resistance side, the first resistance level at 28342 is a multi-swing high resistance that could lead to significant selling pressure. Breaking through it may drive the price towards the second resistance level at 31662, a swing high resistance.

USD/CAD, Daily | Asymmetrical Triangle Downside Breakout?
USD/CAD chart shows bearish momentum with the price breaking out of an asymmetrical triangle to the downside. The first support level at 1.33059 is an overlap support at the multi-swing lows which is a significant level for buyers. The second support is at 1.31609 which is an overlap support which.
Author: Dean Leo
04:09 2023-06-06 UTC--4
1120
USD/CHF , Daily | Falling to Support?
The USD/CHF chart shows bearish momentum, with potential for further downward movement. The first support level is at 0.89772, which is an overlap support which may trigger significant market activity for buyers. The second support at 0.88273 which is a swing-low support that could act as a strong.
Author: Dean Leo
04:07 2023-06-06 UTC--4
1045
EUR/USD , Daily | Rising into resistance?
The EUR/USD chart currently shows a weak bullishish momentum. There is a possibility for the price to continue its bullish movement, targeting the first resistance level.The first resistance at 1.08069 is a significant level, acting as an overlap resistance and coinciding with key Fibonacci levels,.
Author: Dean Leo
04:04 2023-06-06 UTC--4
1150
Show more
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 6 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback