empty
 
 
30.03.2023 02:45 PM
Ichimoku cloud indicator analysis on EURUSD for March 30th, 2023.

This image is no longer relevant

EURUSD is trading around 1.0890. Short-term trend remains bullish as price continues to trade above the Kumo (cloud). Recently we got another bullish signal by the cross of the tenkan-sen (red line indicator) above the kijun-sen (yellow line indicator). Support by the tenkan-sen is at 1.0858 and by the kijun-sen at 1.0805. Close to the kijin-sen we also find the upper cloud boundary that provides support at 1.0822. The Chikou span (black line indicator) has also recently crossed above the candlestick pattern. This is a bullish sign. Price continues making higher highs and higher lows in the 4 hour chart maintaining the bullish momentum. Only a break below 1.0720 will make us consider calling short-term trend reversal.

 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 6 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback