empty
 
 
28.11.2022 03:51 PM
EUR/GBP Technical Analysis and Trading Tips for November 28, 2022

This image is no longer relevant

The EUR/GBP pair rose sharply today at the beginning of the European session, reaching an intraday high of 0.8675 amid a sharp strengthening of the euro.

The price rebounded from the key long-term support level at 0.8585 (200 EMA on the daily chart) and rushed towards the important resistance level at 0.8680 (50 EMA on the daily chart) and strong resistance at 0.8690 (200 EMA on the 4-hour chart).

This image is no longer relevant

Near these levels, we expect a rebound. The signal for the resumption of short positions will be a breakdown of the important short-term support level 0.8653 (200 EMA on the 1-hour chart).

In this case, the price will again head towards key support levels 0.8620 (200 EMA, 144 EMA on the weekly chart), 0.8585 (200 EMA on the daily chart, 50 EMA on the weekly chart).

This image is no longer relevant

Their breakdown may provoke a deeper decline and return of EUR/GBP to a long-term bear market zone.

Alternatively, the price will break through the resistance level of 0.8690 and after the breakdown of the local resistance level 0.8720, it will move towards the local resistance level of 0.8825.

Support levels: 0.8653, 0.8620, 0.8585

Resistance levels: 0.8680, 0.8690, 0.8720, 0.8825

Trading Tips

Sell Stop 0.8650. Stop-Loss 0.8710. Take-Profit 0.8620, 0.8600, 0.8585

Buy Stop 0.8710. Stop-Loss 0.8650. Take-Profit 0.8720, 0.8800, 0.8825

Jurij Tolin,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 4 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback