empty
 
 
01.12.2022 11:27 AM
Technical analysis of GBP/USD for December 2022

trend analysis:

GBP/USD is likely to move up in December, starting from the closing of the November monthly candle at 1.2056 to the 50.0% retracement level at 1.2286 (red dotted line). Upon reaching it, the quote will continue rising to the 61.8% retracement level at 1.2747 (red dotted line), then roll back downwards.

This image is no longer relevant

Fig. 1 (monthly chart)

comprehensive analysis:

Indicator analysis - uptrend

Fibonacci levels - uptrend

Volumes - uptrend

Candlestick analysis - uptrend

Trend analysis - uptrend

Bollinger bands - uptrend

All this points to an upward movement in GBP/USD.

Conclusion: The pair will have a bullish trend with no first lower shadow on the monthly white candle (the first week of the month is white) and no second upper shadow (the last week is white).

Throughout the month, pound will climb from 1.2056 (closing of the November monthly candle) to the 50.0% retracement level at 1.2286 (red dotted line), go further to the 61.8% retracement level at 1.2747 (red dotted line), then turn downwards.

Alternatively, it could rise from 1.2056 (closing of the November monthly candle) to the 50.0% retracement level at 1.2286 (red dotted line), then bounce down to the support level of 1.2071 (dark blue line). Upward movement may resume from this level.

Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 6 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback