empty
 
 
01.12.2022 03:00 PM
DXY Technical Analysis and Trading Tips on December 1, 2022

This image is no longer relevant

The 105.00 support level on the DXY chart is still standing and resisting a breakout, and economists say the 105.00 level should keep the dollar index from falling deeper.

From a technical point of view, the DXY index (reflected as CFD #USDX in the MT4 trading terminal) found support at a strong and important level of 105.65 (200-period moving average on the CFD #USDX daily chart).

This image is no longer relevant

Growth into the zone above the resistance levels 107.25 (144 EMA on the daily chart), 107.82 (local resistance level) will signal the resumption of the upward dynamics of DXY.

Alternatively, a breakdown of the 104.60 support level (50 EMA on the weekly chart) can significantly worsen the prospects for the dollar and its DXY index, moving them into the bear market zone. The breakdown of the 98.20 key support level (200 EMA on the weekly chart) will finally break the bullish trend of DXY.

Support levels: 105.65, 105.00, 104.60

Resistance levels: 107.25, 107.82, 108.00, 109.00, 109.25, 110.00, 111.00, 113.00

Trading Tips

Sell Stop 104.90. Stop Loss 106.10. Take-Profit 104.60, 104.00, 103.00, 102.00, 100.00

Buy Stop 106.10. Stop-Loss 104.90. Take-Profit 107.00, 107.25, 107.82, 108.00, 109.00, 109.25, 110.00, 111.00, 113.00

Jurij Tolin,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $9000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 5 chúng tôi xổ $9000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback