empty
 
 
05.12.2022 09:47 AM
Technical analysis of EUR/USD for December 5-10, 2022

Trend analysis

EUR/USD may continue its upward movement this week, starting from the level of 1.0531 (closing of the last weekly candle) to 1.0695, which is the historical resistance level (blue dotted line). A pullback is possible immediately after the pair tests the level.

This image is no longer relevant

Fig. 1 (weekly chart)

Comprehensive analysis:

Indicator analysis - uptrend

Fibonacci levels - uptrend

Volumes - uptrend

Candlestick analysis - downtrend

Trend analysis - uptrend

Bollinger bands - downtrend

Monthly chart - uptrend

All this points to a upward movement in EUR/USD.

Conclusion: The pair will have a bullish trend, with a first lower shadow on the weekly white candle (Monday - down) and a second lower shadow (Friday - down).

So during the week, euro will rise from 1.0531 (closing of the last weekly candle) to the historical resistance level at 1.0695 (blue dotted line), followed by a decline.

Alternatively, the quote could go up from 1.0531 (closing of the last weekly candle) to the 85.4% retracement level at 1.0604 (yellow dashed line), then fall downwards.

Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $9000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 5 chúng tôi xổ $9000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback