empty
 
 
08.12.2022 09:45 AM
Indicator analysis of GBP/USD on December 8

Trend analysis (fig. 1).

Today, the pair declined to the target level of 1.2148 – 8 average EMA (blue thin line) from 1.2202 (the closing of yesterday's daily candlestick). When testing this level, the instrument may continue its upward movement to 1.2343 – the upper fractal (yellow dotted line).

This image is no longer relevant

Fig. 1 (daily chart).

Complex analysis:

- indicator analysis– up;

- Fibonacci levels – down;

- trading volumes – down;

- candlestick analysis – up;

- trend analysis – up;

- Bollinger lines – up;

- weekly chart-up.

Conclusion:

Today, the pair declined to the target level of 1.2148 - 8 average EMA (blue thin line) from 1.2202 (the closing of yesterday's daily candlestick). When testing this level, the instrument may continue its upward movement to 1.2343 – the upper fractal (yellow dotted line).

Alternatively, the price could fall to 1.2087 – 13 average EMA (yellow thin line) from 1.2202 (the closing of yesterday's daily candle). When testing this level, it may grow to 1.2343 – the upper fractal (yellow dotted line).

Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 6 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback