empty
 
 
07.02.2023 03:31 PM
EUR/USD outlook for February 7, 2023

Federal Reserve Chairman Jerome Powell's speech today at the Economic Club of Washington (17:40 GMT) can "swing" the dollar (and therefore the main dollar currency pairs) both up and down.

This image is no longer relevant

Having reached a local 10-month high of 1.1032 last Thursday, the EUR/USD pair subsequently fell sharply, primarily amid a strengthening dollar. Over the last four trading days, the pair has lost 2.5% in price, currently trading near the 1.0710 mark. Having rebounded from today's low at 1.0697, EUR/USD is trying to rise into the short-term bull market zone above the 1.0751 resistance level (200 EMA on the 4-hour chart).

This image is no longer relevant

A break of the important short-term resistance at 1.0841 (200 EMA on the 1-hour chart) will confirm the return of EUR/USD bullish dynamics, sending the pair towards the recent high and the upper boundary of the upward channel at 1.1032 on the daily chart.

Alternatively, the EUR/USD will continue to decline to the important support level 0.0670 (50 EMA and the bottom line of the upward channel on the daily chart), a breakdown of which will give a new bearish impulse to the pair on its way to the key support levels 1.0515 (200 EMA on the daily chart) and 1.0480 (144 EMA on the daily chart). Their breakdown will finally return EUR/USD to the long-term bear market zone.

This image is no longer relevant

Support levels: 1.0670, 1.0595, 1.0515, 1.0480, 1.0230

Resistance levels: 1.0751, 1.0841, 1.0930, 1.1000, 1.1032, 1.1130, 1.1610

Trading scenarios

Sell Stop 1.0690. Stop-Loss 1.0760. Take-Profit 1.0670, 0.0595, 1.0515, 1.0480, 1.0230

Buy Stop 1.0760. Stop-Loss 1.0690. Take-Profit 1.0841, 1.0930, 1.1000, 1.1032, 1.1130, 1.1610

Jurij Tolin,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $9000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 5 chúng tôi xổ $9000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback