empty
 
 
23.03.2023 09:55 AM
Indicator analysis: Daily review of EUR/USD on March 23, 2023

Trend analysis (Fig. 1).

The euro-dollar pair may move upward from the level of 1.0858 (closing of yesterday's daily candle) to 1.0910, the 76.4% pullback level (red dotted line). From this level, the price may continue to move up with the target at 1.0939, the historical resistance level (blue dotted line).

This image is no longer relevant

Fig. 1 (daily chart).

Comprehensive analysis:

 • Indicator analysis - up;
 • Fibonacci levels - up;
 • Volumes - up;
 • Candlestick analysis - up;
 • Trend analysis - up;
 • Bollinger bands - up;
 • Weekly chart - up.

General conclusion:

Today, the price may move upward from the level of 1.0858 (closing of yesterday's daily candle) to 1.0910, the 76.4% pullback level (red dotted line). From this level, the price may continue to move up with the target at 1.0939, the historical resistance level (blue dotted line).

Alternatively, the price may move upward from the level of 1.0858 (closing of yesterday's daily candle) to 1.0910, the 76.4% pullback level (red dotted line). From this level, a downward movement is possible to 1.0854, the 14.6% pullback level (yellow dotted line).

Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2023
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $9000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 5 chúng tôi xổ $9000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback