empty
 
 
31.03.2023 05:42 AM
Forecast for GBP/USD on March 31, 2023

After the pound settled above the MACD indicator line on the daily chart on Wednesday, it rose by 74 points on Thursday, and this morning, GBP reached the target level of 1.2420. The question about the possibility of overcoming this resistance and further growth to 1.2598 is rhetorical, of course.

This image is no longer relevant

The Marlin oscillator is reluctantly rising on the daily chart, its figure (flag) suggests an equal probability of an upward or downward breakthrough. In order to continue rising, the price has to settle above 1.2420, which may not happen before Monday. Falling below the MACD line (1.2282) will indicate the downward reversal.

This image is no longer relevant

On the four-hour chart, the price grows above the balance and MACD indicator lines. Considering the overall sideways range of the Marlin oscillator, the price may slightly fall from the reached resistance level, but if the price does not overcome the MACD line (1.2323), the reversal will not happen, the price can turn around to reach new local highs.

Laurie Bailey,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $4000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 7 chúng tôi xổ $4000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback