empty
 
 
04.12.2023 06:17 AM
XAU/USD Ngày I Bật lên giảm giá?
This image is no longer relevant

Sơ đồ XAU/USD cho thấy tiềm năng của một đà tăng giá, với những mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng được tập trung vào.

Mức Hỗ trợ:

Tại mức 2051.54, Hỗ trợ 1 được xác định là "Hỗ trợ Pullback." Mức này ngụ ý vùng mà sự quan tâm mua hàng có thể xuất hiện, tiềm năng tạo điều kiện thuận lợi cho đà tăng giá. Tương tự, Hỗ trợ 2 tại mức 2010.44 được đặc trưng là "Hỗ trợ Pullback," củng cố vai trò tiềm năng của nó trong việc ổn định biến động giá.

Mức Kháng Cự:

Về phía kháng cự, Mức kháng cự 1 tại mức 2144.88 được gán nhãn là "Kháng cự swing cao nhất." Mức này đại diện cho một rào cản quan trọng đối với hướng đi tiềm năng của mức giá tăng lên thêm.

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $8000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 3 chúng tôi xổ $8000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback