empty
 
 
30.08.2023 01:58 PM
Đồng Yên Nhật đang tiếp tục giao dịch ở vùng cân bằng - liệu điều này sẽ kéo dài đến tháng 9 không? USD/JPY và Euro & Bảng Anh so với Đồng Yên Nhật - h4 - Phân tích toàn diện APLs & ZUP từ ngày 31 tháng 8 năm 2023.

Quy mô hoạt động Minute (khung thời gian h4)

USD/JPY và Euro & Great Britain Pound vs Japanese Yen - h4 từ ngày 31 tháng 8 năm 2023 - đánh giá các tùy chọn phát triển của các công cụ tiền tệ này.

Bài đánh giá trước - USD/JPY & EUR/JPY & GBP/JPY - khung thời gian h4 từ 24.08.2023, 12:51 .

___________________

Đô la Mỹ so với Yên Nhật

Sự phát triển của xu hướng USD/JPY-h4 từ ngày 31 tháng 8 năm 2023 có khả năng tiếp tục trong vùng cân bằng (145,90 - 147,10 - 148,25) của khu vực giai đoạn thực hiện lớn hơn là Minute-h4 tùy thuộc vào việc thực hiện và hướng diễn giải phạm vi:

- Mức kháng cự 146,70 tại đường dẫn SSL ban đầu của vùng thực hiện nhỏ hơn là Minuette-h1;

- Mức hỗ trợ 146,20 tại đường dẫn LTL kiểm soát của vùng thực hiện nhỏ hơn là Minuette-h1.

This image is no longer relevant
Việc cùng nhau đạt mức hỗ trợ 146.20 trên đường dẫn LTL của phạm vi hoạt động nhỏ hơn Minuette-h1 và giới hạn dưới của vùng cân bằng ISL38.2 (145.90) của phạm vi hoạt động lớn hơn Minute-h4 sẽ xác định sự tiếp tục của sự phát triển của đồng tiền "mặt trời mọc" trong phạm vi kênh 1/2 Median Line Minute-h4 (145.90 - 144.85 - 143.85) với triển vọng đạt đến đường dẫn SSL Minute-h4 (142.65). Alternative: Và việc liên tiếp đạt mức kháng cự 146.70 trên đường dẫn SSL Minuette-h1 và đường dẫn trung tâm Median Line Minute-h4 (147.10) sẽ làm cho việc tiếp tục của đồng tiền USD/JPY trở nên quan trọng đến giới hạn trên của vùng cân bằng ISL61.8 (148.25) của phạm vi hoạt động lớn hơn Minute-h4 và giới hạn của vùng cân bằng (148.60 - 149.25 - 149.80) của phạm vi hoạt động nhỏ hơn Minuette-h1. _________________ Euro vs Yên Nhật Sự di chuyển EUR/JPY-h4 kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2023 sẽ được xác định bởi cách các giới hạn của vùng cân bằng (159.25 159.70 - 160.17) của phạm vi hoạt động nhỏ hơn Minuette-h1 được thực hiện và hướng diễn ra.
This image is no longer relevant

Khi giá của công cụ chéo này trở lại dưới ranh giới dưới của vùng cân bằng ISL38.2 của vị trí Minuette-h1, xảy ra phá vỡ cấp hỗ trợ 159.25, sự phát triển của cặp tiền tệ EUR/JPY sẽ có xu hướng đi xuống và hướng tới các mục tiêu sau đây: - đường xu hướng khởi đầu SSL của Minuette-h1 (158.25); - đường xu hướng khởi đầu SSL (158.05) của cặp tiền tệ Minute-h4 trên sự cân nhắc của vùng thời gian lớn hơn; có thể đạt được các giới hạn của các kênh 1/2 Median Line của các vùng hoạt động - Minute-h4 (157.30 - 156.50 - 155.65) và Minuette-h1 (156.50 - 156.20 - 155.90). Phương án thay thế: Nếu xuất hiện sự đột phá mức kháng cự 160.17 tại ranh giới trên của vùng cân bằng của vùng Minuette-h1 của ISL61.8 - sau đó sự tăng giá của cặp EUR/JPY có thể tiếp tục về đường cảnh báo UWL61.8 (161.35) của vùng Minute-h4. ___________________ Đồng Bảng Anh so với đồng Yên Nhật GBP/JPY-h4 từ ngày 31 tháng 8 năm 2023 sẽ tiếp tục theo hướng và phạm vi đột phá: - mức kháng cự 185.50 tại ranh giới dưới của kênh 1/2 Median Line của vùng Minuette-h1; - mức hỗ trợ 184.45 tại đường SSL Minuette-h1.

This image is no longer relevant

Xuyên qua đường SSL ban đầu của lĩnh vực nhỏ hơn Minuette-h1 - mức hỗ trợ 184.45 - sẽ đẩy mạnh xu hướng giảm tiếp theo của cặp tiền tệ GBP/JPY đến các ranh giới của kênh 1/2 đường giữa nửa dòng Minute-h4 (183.85 - 182.80 - 181.79) với triển vọng đạt đến ranh giới trên của vùng cân bằng ISL38.2 (181.40) của lĩnh vực lớn hơn Minute-h4.

Tùy chọn:

Ngược lại, nếu đường cản phá 185.50 thì sự phát triển của cặp tiền tệ này sẽ diễn ra trong ranh giới của kênh 1/2 đường giữa nửa dòng Minuette-h1 (185.50 - 186.05 - 186.50) và vùng cân bằng (186.25 - 186.85 - 187.45) của lĩnh vực nhỏ hơn Minuette-h1.

____________________

Xem xét được thực hiện mà không tính đến các tin tức, mở phiên giao dịch của các trung tâm tài chính chính và không phải là hướng dẫn hành động (đặt lệnh "bán" hoặc "mua").

Xem thêm phân tích trên trang web InstaForex.

ZUP và Cái gậy của Andrew (thông tin, khái niệm, tham số).

Tài liệu để nghiên cứu Phân tích ZUP & APL`s.

Ratu Taslim,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $8000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 3 chúng tôi xổ $8000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback