empty
 
 
27.02.2024 04:20 PM
Tín hiệu Giao dịch cho ETH/USD (Ethereum) vào ngày 27-29 tháng 2 năm 2024: bán dưới $3,281 (+1/8 Murray - 21 SMA)
This image is no longer relevant

Ethereum đã đạt mức cao mới khoảng 3,281. Mức này trùng với +1/8 của Murray, đại diện cho một vùng đảo chiều kỹ thuật mạnh mẽ. Vì ETH đang quá mua mạnh trên biểu đồ hàng ngày, một sự hiệu chỉnh kỹ thuật có thể xảy ra trong vài giờ tới với mục tiêu tại 8/8 Murray ở mức 3,105.

Nếu ETH giao dịch dưới 3,281, nó có thể đạt đến đường trung bình động 21 (SMA) đặt tại 3,086 và cuối cùng có thể tìm được sự hỗ trợ mạnh mẽ và cơ hội cho một đòn bẩy kỹ thuật xung quanh đáy của kênh tăng và trùng với mức cấp độ tâm lý 3,000 đô la.

Ethereum đã rất tích cực vì nó có mối tương quan cao với Bitcoin. Giống như BTC có thể có một sự hiệu chỉnh kỹ thuật trong vài giờ tới, cũng có khả năng kéo theo loại tiền này và chúng ta có thể mong đợi nó đạt mức cấp độ tâm lý 3,000 đô la. Nếu có sự phá vỡ dưới khu vực này, giá có thể đạt đến đường trung bình động 200 (EMA) đặt tại 2,705 trong vài ngày tới.

Mặt khác, trong trường hợp lực mua giữ ưu thế, chúng ta có thể tiếp tục vị thế dài hạn chỉ khi EH/USD ổn định ở mức trên 3,280 hoặc trên 3,300 với mục tiêu tại +2/8 của Murray đặt tại 3,437.

Công cụ chỉ báo ác quỷ đang đưa ra tín hiệu tiêu cực, có nghĩa là một sự hiệu chỉnh kỹ thuật mạnh mẽ có khả năng xảy ra trong những ngày tới.

Dimitrios Zappas,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $9000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 5 chúng tôi xổ $9000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback