empty
 
 
Coca-Cola trình bày báo cáo thu nhập quý 1 năm 2022

Coca-Cola trình bày báo cáo thu nhập quý 1 năm 2022

Coca-Cola gần đây đã báo cáo thu nhập của mình trong quý đầu tiên của năm 2022, tăng 24%. Bất chấp việc tạm ngừng kinh doanh tại Nga, tổng thu nhập ròng trong quý đầu tiên của công ty vẫn là

2,781 tỷ đô la. Trên cơ sở hàng năm, nhà sản xuất nước ngọt có ga tăng trưởng 24%. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong quý đầu tiên đạt 0,64 đô la so với 0,52 đô la một năm trước đó và đứng đầu kỳ vọng của các nhà phân tích là 0,58 đô la. Doanh thu thuần hàng năm của Coca-Cola tăng 16% lên 10,491 tỷ USD và vượt dự báo thị trường là 8,6 tỷ USD.

Công ty Coca-Cola được thành lập vào năm 1892. Công ty có trụ sở tại Atlanta, Georgia. Các thương hiệu phổ biến nhất của công ty là Coca-Cola, Fanta và Sprite.

Back

See also

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.