empty
 
 
SEC nghi ngờ việc Musk tiết lộ muộn cổ phần trên Twitter của mình

SEC nghi ngờ việc Musk tiết lộ muộn cổ phần trên Twitter của mình

Gần đây, tỷ phú Elon Musk đã đạt được thỏa thuận mua lại Twitter với giá khoảng 44 tỷ USD.

Tuy nhiên, các nhà quản lý liên bang nghi ngờ Musk che giấu sự thật về thỏa thuận này. Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), tỷ phú này đã bí mật mua cổ phiếu của công ty để ngăn giá trị của chúng tăng mạnh. Sự chậm trễ này cho phép anh ta mua nhiều cổ phiếu hơn với giá thấp hơn.

Theo những người quen thuộc với vấn đề này, cơ quan quản lý cho rằng Musk đã mua lại gần 9% cổ phần của Twitter, khiến cho việc nộp đơn của anh ấy chỉ diễn ra vào ngày 4 tháng 4. Ngày này được coi là muộn để tiết lộ. Đáng chú ý, trường hợp nhà đầu tư mua từ 5% cổ phần của công ty đại chúng trở lên thì phải nộp đơn tiết lộ phần vốn góp của mình trong thời hạn 10 ngày. Các nhà phân tích ước tính rằng doanh nhân này đã tiết kiệm được hơn 143 triệu USD nhờ giữ bí mật thông tin.

Back

See also

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.