empty
 
 
Caricatures and drawings on Forex portal

Bộ trưởng Năng lượng của Iraq dự kiến dầu sẽ giao dịch trên 100 đô la mỗi thùng

Bộ trưởng Năng lượng của Iraq dự kiến dầu sẽ giao dịch trên 100 đô la mỗi thùng

Mọi người đều biết rằng Iraq thường xuyên cung cấp cho cộng đồng toàn cầu những dự báo mới về tương lai của giá dầu. Lần này, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Ihsan Abdul Jabbar thông báo rằng dầu sẽ giao dịch ở mức 100 USD/thùng. Đối với một số người, đó là kiến thức phổ biến vì dầu thô đã được giao dịch trên mức này trong thời gian tốt hơn của năm. Tuy nhiên, đối với nhiều người khác, đó là một bất ngờ thực sự.

Đóng vai trò là chuyên gia định giá dầu trên thị trường dầu toàn cầu, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Ihsan Abdul Jabbar nói rằng mặt hàng này sẽ vượt ngưỡng 100 USD/thùng. Ông cho rằng giá dầu sẽ ở mức cao trong vài năm tới. Bộ trưởng Năng lượng của Iraq nhấn mạnh rằng tình hình dự kiến sẽ “đòi hỏi nỗ lực liên tục của nhóm các nước sản xuất dầu trong OPEC+ nhằm quản lý cung và cầu”. “Tôi muốn OPEC giữ lại các công cụ của mình để đo lường và kiểm soát sản lượng cũng như duy trì sự cân bằng hiện có,” Ihsan Abdul Jabbar nói trong một cuộc phỏng vấn. "Chúng tôi sẽ thảo luận điều đó với các đối tác của chúng tôi."

Back

See also

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.