empty
 
 
Accumulaton/Distribution - A/D - Tích Lũy/Phân Phối

Accumulaton/Distribution - A/D - Tích Lũy/Phân Phối

Sự thay đổi của mức giá và khối lượng được phản ánh bởi chỉ số kỹ thuật Tích Lũy/Phân Phối, A/D. Đo lường chỉ số khi mức giá thay đổi ta được khối lượng, mức giá tăng sẽ được phản ánh bằng sự tăng lên của chỉ số.

Chỉ số này là dạng tương tự của một chỉ số khác được biết đến rộng rãi hơn – Khối Lượng Cân Bằng. Những chỉ số này được sử dụng để kiểm tra và xác nhận mức giá khi điều chỉnh khối lượng giao dịch.

Khi A/D bắt đầu tăng thì có nghĩa là bạn có thể bắt đầu mua hay tích lũy chứng khoán, vì khối lượng giao dịch có liên quan đến sự dịch chuyển giá lên. Việc bán hoặc phân phối chứng khoán có thể bắt đầu ở thời điểm chỉ số này bắt đầu giảm, bởi vì khối lượng giao dịch có liên quan chặt chẽ đến sự dịch chuyển giá xuống.

Có thể dự đoán về sự điều chỉnh mức giá sắp xảy ra trong trường hợp có sự phân kỳ giữa chỉ số A/D và môt chứng khoán. Thông thường, khi có sự phân kỳ thì mức giá sẽ thay đổi để phù hợp với chỉ số. Ví dụ: nếu chỉ số tăng, giá chứng khoán sẽ giảm nhẹ, do vậy, có khả năng sẽ có sự điều chỉnh giá.

Cách tính:

Chỉ số hiện tại được thêm vào/bớt đi một phần khối lượng giao dịch ngày nhất định. Xác định chỉ số hiện tại bằng cách thêm vào hoặc bớt đi phần khối lượng giao dịch nhất định trong ngày. Nếu mức giá đóng cửa gần bằng với mức giá lớn nhất trong ngày thì phần được thêm vào sẽ lớn hơn. Nếu mức giá đóng cửa gần với mức giá nhỏ nhất trong ngày thì phần bị giảm đi sẽ lớn hơn. Chỉ số đứng nguyên khi ở giữa điểm cực đại và cực tiều.

A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)

Chú thích:

A/D(i) - Chỉ số Tích Lũy/Phân Phối của cây nến hiện tại;

CLOSE(i) – giá đóng cửa của nến;

LOW(i) – giá thấp nhất của nến;

HIGH(i) – giá cao nhất của nến;

VOLUME(i) – khối lượng;

A/D(i-1) - Chỉ số Tích Lũy/Phân Phối của cây nến trước đó.

Chỉ báo kỹ thuật A/D được xác định bởi sự điều chỉnh mức giá và khối lượng. Khối lượng giao dịch giống như một chỉ số trọng lượng trong lúc mức giá thay đổi – chỉ số (khối lượng) càng lớn thì sự điều chỉnh giá càng ảnh hưởng nhiều lên chỉ báo (trong một giai đoạn nhất định).

   Trở về danh sách các chỉ báo   
Trở về danh sách các chỉ báo
Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.