Facebook
 
 
Hành trình đến với khoản lợi nhuận cố định trong hệ thống PAMM của InstaForex chỉ bao gồm một vài bước đơn giản:
1

Đăng ký làm đối tác PAMM với hệ thống.

2

Lựa chọn PAMM trader mà bạn muốn thu hút nhà đầu tư đến. Chọn phần "Trở thành đại lý" trên trang quản lý của phần hệ thống PAMM trong Tủ Khách Hàng. Quyền chọn này cần được kích hoạt cho mỗi tài khoản PAMM mà bạn chọn.

3

Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cung cấp link liên kết và các công cụ cho mọi PAMM trader. Bạn có thể sử dụng chúng để thu hút nhà đầu tư cho các PAMM trader.

4

Nhà đầu tư sẽ theo link liên kết của bạn và quyết định đầu tư vào tài khoản của PAMM trader.

5

Nếu khoản đầu tư thành công, bạn sẽ được hưởng đến 80% lợi nhuận của trader!

Để đăng ký làm đối tác PAMM với hệ thống PAMM, cần đăng ký tài khoản nhà đầu tư PAMM của bạn với chương trình liên kết của hệ thống PAMM hoặc đăng ký làm đối tác PAMM ở một tài khoản mới.


Ví dụ về chia lợi nhuận:

Một PAMM trader 111111 đặt 50% lợi nhuận cho đối tác PAMM trong phần cài đặt tài khoản của anh ta (phần của PAMM trader là 40%). Bạn đăng ký làm đối tác với hệ thống PAMM và thu hút hai nhà đầu tư trong tài khoản 111111 bằng cách sử dụng một công cụ hoặc link liên kết của bạn.

Nhà đầu tư PAMM đầu tiên chuyển 1,000 USD. Nhà đầu tư thứ hai chuyển 2,000 USD.
Khoản đầu tư của nhà đầu tư thứ nhất thua lỗ. Sau khi hoàn trả khoản tiền đầu tư, kết quả của bạn không dương cũng không âm.
Khoản đầu tư của nhà đầu tư thứ hai thu lời 1,000 USD. Sau khi hoàn trả tiền đầu tư và lợi nhuận, hệ thống sẽ tự động nạp tiền hoa hồng vào tài khoản của PAMM trader, số tiền bằng USD 1,000 * 40% = USD 400. Đồng thời, bạn cũng sẽ nhận được 50% khoản hoa hồng này, tức là USD 400 * 50% = USD 200 và số tiền sẽ được tự động nạp vào tài khoản PAMM đối tác của bạn. Tất cả các khoản thanh toán đều được xử lý tự động.

Đăng ký làm đối tác PAMM với hệ thống, bạn không chỉ nhận được một phần hoa hồng của PAMM trader mà còn được liên kết hoa hồng nếu nhà đầu tư bạn thu hút được bắt đầu giao dịch.


Thống kê đối tác PAMM

Đăng ký làm đối tác PAMM với hệ thống, bạn được quyền truy cập vào Tủ Đối Tác của Công ty InstaForex. Phần này chứa những dữ liệu thống kê tiêu chuẩn trong tương quan với một Tủ Đối Tác điển hình và những thống kê đầu tư. Trong phần Thống Kê PAMM của Tủ Đối Tác, bạn có thể xem số liệu thống kê các khoản đầu tư hiện tại hoặc đã hoàn thành.


Xem thêm

Copy deals of successful traders and earn without stress!
ForexCopy thật dễ dàng!
Tất cả các ưu điểm của giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp

Copy deals of successful traders and earn without stress!

You no longer need to spend time developing your own strategy. The ForexCopy system allows you to copy deals of experienced traders and make profits without getting into all details of trading. All you need to do is activate the ForexCopy service, pick a skillful trader, and reap profits by copying this trader’s deals and success!

Copy deals of successful traders and earn without stress!

You no longer need to spend time developing your own strategy. The ForexCopy system allows you to copy deals of experienced traders and make profits without getting into all details of trading. All you need to do is activate the ForexCopy service, pick a skillful trader, and reap profits by copying this trader’s deals and success!

Các quyền chọn giao dịch với InstaForex
Dịch vụ chất lượng cao
ForexOptions
Quyền chọn giao dịch với InstaForex

Các quyền chọn giao dịch với InstaForex

Forex options are gaining in popularity among traders as this type of trading can yield unlimited profits. Besides, the principles of trading are rather simple and easily understood even by beginners. Choosing from intraday, expiry, and binary options, a speculator can trade any asset ranging from currencies and metals to shares of well-known companies. An option investment will make a profit if a contract condition is fulfilled. In other words, a trader should foresee whether an activation price will be either higher or lower than a closing price.

Các quyền chọn giao dịch với InstaForex

Forex options are gaining in popularity among traders as this type of trading can yield unlimited profits. Besides, the principles of trading are rather simple and easily understood even by beginners. Choosing from intraday, expiry, and binary options, a speculator can trade any asset ranging from currencies and metals to shares of well-known companies. An option investment will make a profit if a contract condition is fulfilled. In other words, a trader should foresee whether an activation price will be either higher or lower than a closing price.

Sản phẩm sáng tạo từ InstaForex
Follow fresh news!
Accounts in any currency
(USD, EUR, RUR, USD Cents, EUR Cents)
Chào mừng đến InstaForex WebTrader

Sản phẩm sáng tạo từ InstaForex

All up-to-date stock trading technologies are implemented in WebTrader. The platform features all functions and instruments of a desktop version and allows its users to trade currencies on Forex, CFDs, and futures directly in a web browser. The advantages of the web platform are its portability and availability. Having access to the Internet, you can use WebTrader anywhere. In addition to the standard function kit, the web platform enables traders to monitor quotes online as well as read analytics and the latest news of Forex.

Sản phẩm sáng tạo từ InstaForex

All up-to-date stock trading technologies are implemented in WebTrader. The platform features all functions and instruments of a desktop version and allows its users to trade currencies on Forex, CFDs, and futures directly in a web browser. The advantages of the web platform are its portability and availability. Having access to the Internet, you can use WebTrader anywhere. In addition to the standard function kit, the web platform enables traders to monitor quotes online as well as read analytics and the latest news of Forex.

Mặc cả tốt nhất trên VPS lưu trữ
256mb, 512mb, 1024mb
Máy chủ VPS vào bất kỳ lúc nào
VPS lưu trữ miễn phí cho khách hàng InstaForex*

Mặc cả tốt nhất trên VPS lưu trữ

With quality VPS hosting, you can greatly simplify your life in the Internet. Indeed, the server offers vast resources and advanced technical capability that allows you to host any website, no matter how complicated it is. Thus, it could be your personal blog or a large-scale unconventional project which requires special software or a high-powered server. Importantly, with InstaForex you will find the best bargain on VPS hosting among other forex brokers.

Mặc cả tốt nhất trên VPS lưu trữ

With quality VPS hosting, you can greatly simplify your life in the Internet. Indeed, the server offers vast resources and advanced technical capability that allows you to host any website, no matter how complicated it is. Thus, it could be your personal blog or a large-scale unconventional project which requires special software or a high-powered server. Importantly, with InstaForex you will find the best bargain on VPS hosting among other forex brokers.

Benefit from nice InstaForex bonuses!
Tiền thưởng InstaForex
"Phạm vi rộng nhất của các tiền thưởng"
InstaForex offers its clients the widest range of bonuses.

Benefit from nice InstaForex bonuses!

Do you still think that increasing your deposit is tough? You are wrong! Enhance your trading opportunities using bonuses. InstaForex offers traders a wide range of bonuses that differ in maximum size and conditions of how a bonus is provided. Profits made from trading with bonus funds can be withdrawn without limit.

Benefit from nice InstaForex bonuses!

Do you still think that increasing your deposit is tough? You are wrong! Enhance your trading opportunities using bonuses. InstaForex offers traders a wide range of bonuses that differ in maximum size and conditions of how a bonus is provided. Profits made from trading with bonus funds can be withdrawn without limit.

Lợi ích từ tiền tệ hứa hẹn nhất của thương mại thế giới!
Khả năng nâng cao giao dịch
với InstaForex
BITCOIN

Lợi ích từ tiền tệ hứa hẹn nhất của thương mại thế giới!

Bitcoin, một cryptocurrency tương đối mới nhưng nổi tiếng, bây giờ đã có giao dịch với InstaForex. Mở một tài khoản với công ty chúng tôi và tăng cơ hội để giao dịch các kỹ thuật số. Nó khá dễ dàng để giao dịch Bitcoin là năng động của nó có thể được phân tích tốt và dự báo.

Lợi ích từ tiền tệ hứa hẹn nhất của thương mại thế giới!

Bitcoin, một cryptocurrency tương đối mới nhưng nổi tiếng, bây giờ đã có giao dịch với InstaForex. Mở một tài khoản với công ty chúng tôi và tăng cơ hội để giao dịch các kỹ thuật số. Nó khá dễ dàng để giao dịch Bitcoin là năng động của nó có thể được phân tích tốt và dự báo.

Metals trading with InstaForex

Metals trading with InstaForex

Precious metals are one of the most stable and effective tools for saving money. Having a status of the safe-haven asset, gold helps investors to protect their funds both during economic stability and financial turmoil. That is why, for many decades gold has been an integral part of asset portfolios of many investors. We give you the opportunity not only to invest in precious metals, but also to use this trading instrument for making transactions with forward contracts that bring decent profits. At InstaForex you can start trading CFDs on gold, silver, copper, platinum, and palladium.

Metals trading with InstaForex

Precious metals are one of the most stable and effective tools for saving money. Having a status of the safe-haven asset, gold helps investors to protect their funds both during economic stability and financial turmoil. That is why, for many decades gold has been an integral part of asset portfolios of many investors. We give you the opportunity not only to invest in precious metals, but also to use this trading instrument for making transactions with forward contracts that bring decent profits. At InstaForex you can start trading CFDs on gold, silver, copper, platinum, and palladium.

IFXBIT - Modern Platform For Trading Cryptocurrency
Join the crypto world with IFXBIT
and own the currency of the future today!

IFXBIT - Modern Platform For Trading Cryptocurrency

A wide choice of trading instruments, convenient payment methods, and the latest data on cryptocurrencies — these are some of the many IFXBIT trading platform's advantages. It is a safe and reliable mobile cryptocurrency platform that meets all the requirements of the modern markets. Trade both cryptocurrencies and currency pairs. Customize the platform to suit your needs. Follow the latest news on cryptocurrencies and enjoy secure trading.

IFXBIT - Modern Platform For Trading Cryptocurrency

A wide choice of trading instruments, convenient payment methods, and the latest data on cryptocurrencies — these are some of the many IFXBIT trading platform's advantages. It is a safe and reliable mobile cryptocurrency platform that meets all the requirements of the modern markets. Trade both cryptocurrencies and currency pairs. Customize the platform to suit your needs. Follow the latest news on cryptocurrencies and enjoy secure trading.

InstaForex mobile services: for those who know the value of time
InstaForex on your smartphone
Stay tuned for the latest events in financial markets whenever and wherever you are!

InstaForex mobile services: for those who know the value of time

Want to use every minute to benefit from trading? We have great news! InstaForex trading platform is available on your smartphone anytime at any spot in the world. InstaForex mobile services and apps will help you keep up to date with the latest developments in financial markets. This tool can be useful for both experienced and novice traders.

InstaForex mobile services: for those who know the value of time

Want to use every minute to benefit from trading? We have great news! InstaForex trading platform is available on your smartphone anytime at any spot in the world. InstaForex mobile services and apps will help you keep up to date with the latest developments in financial markets. This tool can be useful for both experienced and novice traders.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.