empty
 
 

Khi giao dịch, một nhà đầu tư Forex có thể mở rộng vốn, và rủi ro không phải là chỉ mất đi lợi nhuận tiềm năng, mà còn có thể là tiền đầu tư. Độ lệch từ lợi nhuận dự kiến trung bình quyết định rủi ro của nhà đầu tư ’ trên thị trường tài chính.

Loại độ lệch này có thể mang đến lợi nhuận cao cũng như thiệt hại nặng nề.

Quản lý rủi ro tài chính không đảm bảo sự thành công của một giao dịch, mà chỉ kết nối các phần quan trọng của nó. Mỗi hoạt động tiền tệ đều ẩn chứa rủi ro. Đó là lý do tại sao việc sử dụng phương pháp quản lý chung giúp làm giảm thiểu những thiệt hại tiềm năng.

  1. 1. Thiết lập lệnh dừng;
  2. 2. Đầu tư vốn cổ phần;
  3. 3. Giao dịch theo xu hướng;
  4. 4. Kiểm soát cảm xúc.

Phương pháp quản lý rủi ro được dùng sau khi mở vị trí. Phương pháp quản lý rủi ro chính là thiết lập lệnh để hạn chế thiệt hại.

Chặn lỗ (nghĩa là ngăn chặn thiệt hại) – là điểm mà trader rút lui khỏi thị trường để tránh những tình huống đáng tiếc. Bạn phải thiết lập chặn lỗ khi mở vị trí để tránh những thiệt hại.
Có nhiều loại tín hiệu dừng khác nhau:


  • Tín hiệu dừng đầu tiên – xác định số tiền cọc và lãi suất mà trader sẽ mất. Khi giá di chuyển về phía vị trí này và chạm đến nó,’mức đóng vị trí mà trader ấn định, không vượt qua thiết lập lỗ của trader.
  • Tín hiệu dừng kế tiếp – là khi giá di chuyền về phía một vị trí và tín hiệu dừng được thiết lập ngay sau nó, theo chọn lựa của trader. Trong trường hợp hướng thay đổi, giá chạm đến tín hiệu đó và trader ra khỏi thị trường, có khả năng thu được lợi nhuận (phụ thuộc lúc giá bắt đầu di chuyển).
  • Tăng lợi nhuận – là khi đã thu được lợi nhuận ròng và vị trí được đóng.
  • Tín hiệu dừng tại những thời điểm – khi mà thị trường không thể cung cấp mức lãi suất cần thiết trong suốt quãng thời gian dài và vị trí được đóng.
Trở về danh mục các bài viết
Mở tài khoản
Mở tài khoản
Thực hiện một ký quỹ
Thực hiện một ký quỹ
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback