empty
 
 

Mô hình Rectangle

Rectangle - một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến và đơn giản nhất trong giao dịch. Mặc dù nó dễ dàng xác định trên đồ thị, đây là một con số quan trọng và rất mạnh, đó là chỉ báo cho sự tiếp tục của xu hướng. Do nhận dạng chính xác hình chữ nhật, thương nhân có thể thâm nhập thị trường thành công.

Rectangle là một trong những mô hình phổ biến và dễ nhất mà được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Mặc dù là một mô hình khá đơn giản, nó là một con số khá quan trọng và mạnh mẽ và là một dấu hiệu rất rõ ràng của việc tiếp tục một xu hướng. Sau khi nhận thấy nó, thương nhân sẽ có cơ hội đặt các lệnh có khả năng sinh lời.

Nói cách khác, Rectangle báo hiệu một sự tạm dừng trong một xu hướng, cho thấy sự củng cố giá trước khi nhảy về hướng xu hướng mở ra. Mô hình này được hình thành khi thị trường đang giao dịch đi ngang.

Mô hình Rectangle

Mô hình này có vẻ giống với một con số khác của phân tích kỹ thuật - Flag. Tuy nhiên, Rectangle có hỗ trợ ngang và các đường kháng cự, và không có cột cờ. Giá di chuyển bên trong mô hình giữa hai đường song song. Hai đường thẳng đứng có thể được vẽ để hoàn thành con số này, nhưng không cần thiết vì chúng không đóng vai trò quan trọng đáng kể.

Điều quan trọng là chú ý đến các thành phần cơ bản. Sự hình thành của Rectangle thường đi trước sự xuất bản của một số tin tức quan trọng, kết quả của nó là khó có thể được dự đoán. Nếu dữ liệu được xuất bản trùng với dự báo, thì giá cả thường di chuyển với xu hướng trước đó.

Điều này thường xảy ra khi giá phá vỡ theo hướng của xu hướng trước đó. Đó là lý do tại sao Rectangle được định nghĩa là một mô hình tiếp diễn. Tuy nhiên, đôi khi giá phá vỡ mô hình và di chuyển theo hướng ngược lại. Trong trường hợp đó Rectangle trở thành một mô hình đảo chiều. Điều này có thể xảy ra sau khi thống kê kinh tế vĩ mô không khớp với các dự báo.

Khá dễ dàng để phân biệt Rectangle trên một biểu đồ. Nó trông như là một kênh giao dịch nhỏ hoặc xu hướng đi ngang. Con số này cho thấy người bán và người mua đạt mức ngang nhau. Cho đến khi đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự bị phá vỡ, Rectangle báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng.

Nếu Rectangle xuất hiện trong thị trường tăng, thì giá sẽ phá vỡ xu hướng tăng và số liệu này được gọi là hình chữ nhật tăng. Nếu nó xảy ra trong thị trường giảm và giá phá vỡ xu hướng giảm, thì con số này được gọi là hình chữ nhật giảm.

Actual patterns

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback