empty
 
 

WebTrader InstaForex - Nền tảng giao dịch dựa trên trình duyệt

Mọi khách hàng của InstaForex đều được tự do lựa chọn nền tảng giao dịch phù hợp nhất với nhu cầu của mình để giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu. Ngày nay công ty cung cấp một số loại thiết bị đầu cuối giao dịch phổ biến. Mỗi nền tảng giao dịch này đều nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu riêng. Dưới đây, bạn sẽ tìm ra nền tảng nào phù hợp với các mục tiêu giao dịch cụ thể nhất.

InstaForex WebTrader

 • Ba bố cục giao diện (cổ điển, trang tổng quan, biểu đồ)
 • Biểu đồ tiện lợi và gọn gàng với các công cụ phân tích
 • Đánh dấu vào biểu đồ và dòng lệnh
 • Tất cả các công cụ giao dịch có sẵn
 • Tin tức và phân tích mới nhất
 • Đối với tất cả các loại tài khoản
 • Đồng bộ hóa với các nền tảng giao dịch khác của công ty
Tải xuống MetaTrader 4 - một nền tảng giao dịch mạnh mẽ, đáng tin cậy và đã được thử nghiệm qua thời gian
Yêu cầu hệ thống: Windows 7 trở lên
FAQ (Question/Answer) | Web Platform

What is the Web Platform from InstaForex?

It's an exclusive development of our company, available only to InstaForex clients. The Web Platform allows for trading activities in an internet browser without the need for downloading or installing any additional applications.

How does Web Platform differ from most other trading terminals?

Perhaps the key distinction of the Web Platform is that it offers access to three distinct interfaces simultaneously:
 • Classic: This displays a list of instruments, the direction of the trend, price fluctuations, and traders' positions for each.
 • Dashboard: This space showcases tick charts, which allow users to track price changes for 12 or more instruments at the same time.
 • Chart: Here, users can access a detailed chart for any instrument, as well as a tick chart.

Why is the Web Platform often termed as a universal trading terminal?

This is because it is suitable for all types of trading accounts.

What trading instruments are available in the Web Platform?

Users of the Web Platform have access to over 300 trading instruments. This includes popular currency pairs, CFDs on shares of global corporations, precious metals, energy carriers, commodities, cryptocurrencies, and many other popular assets.

What are the primary features of the Web Platform?

 • Three interfaces (classic, dashboard, chart)
 • A convenient and visual chart with tools for trading analysis.
 • A tick chart and information on traders' positions.
 • The capability to trade with over 300 instruments.
 • Up-to-date news and analytics.
 • Compatibility with all account types.
 • Synchronization with other company terminals.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback