empty
 
 
05.05.2020: Forex Analysis & Reviews: Instaforex Daily Analysis - 5th May 2020
loader
Cập nhật thị trường video ngày 19 tháng 7, 2024
2024-07-19 UTC+3
Dự báo Forex 18/07/2024: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-07-18 UTC+3
Dự báo Forex 17/07/2024: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-07-18 UTC+3
Dự báo Forex 16/07/2024: EUR/USD, USD/JPY, Vàng và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-07-18 UTC+3
Dự báo Forex 15/07/2024: EUR/USD, GBP/USD và USD/JPY của Sebastian Seliga
2024-07-18 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 18 tháng 7, 2024
2024-07-18 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 17 tháng 7, 2024
2024-07-17 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 16 tháng 7, 2024
2024-07-16 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 15 tháng 7 năm 2024
2024-07-15 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 12 tháng 7, 2024
2024-07-12 UTC+3
Dự báo Forex ngày 07/12/2024: EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, EUR/JPY và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-07-12 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 11 tháng 7, 2024
2024-07-11 UTC+3
Dự báo ngoại hối 07/11/2024: EUR/USD, GBP/USD, SP500 và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-07-11 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 10 tháng 7, 2024
2024-07-10 UTC+3
Dự báo Forex ngày 07/10/2024: NZD/USD, AUD/USD, EUR/USD và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-07-10 UTC+3
Dự báo Forex ngày 09/07/2024: EUR/USD, Vàng, Dầu và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-07-09 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 8 tháng 7, 2024
2024-07-08 UTC+3
Dự báo Forex ngày 07/08/2024: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-07-08 UTC+3

Today we take a look at USDCAD and see how we are going to play the bounce!

We use Fibonacci retracements, extensions, support/resistance, momentum and trend lines to identify trading opportunities in this exciting pair today!

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $4000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 7 chúng tôi xổ $4000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback