empty
 
 
22.05.2023: Forex Analysis & Reviews: Forex forecast 05/22/2023 EUR/USD, GBP/USD and USD/JPY from Sebastian Seliga
loader
Cập nhật thị trường video ngày 21 tháng 9 năm 2023
2023-09-21 UTC+3
Dự báo ngoại hối ngày 21/09/2023 EUR/USD, USD/CHF, NZD/USD và SP500 từ Sebastian Seliga
2023-09-21 UTC+3
Dự báo ngoại hối 20/09/2023 EUR/USD, USD/JPY và SP500 từ Sebastian Seliga
2023-09-20 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 20 tháng 9 năm 2023
2023-09-20 UTC+3
Dự báo ngoại hối 09/19/2023 EUR/USD, USD/CAD, USDX và Vàng từ Sebastian Seliga
2023-09-19 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 19 tháng 9 năm 2023
2023-09-19 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 18 tháng 9 năm 2023
2023-09-18 UTC+3
Dự đoán forex 18/09/2023 về EUR/USD, GBP/USD và USD/JPY từ Sebastian Seliga
2023-09-18 UTC+3
Dự báo ngoại hối ngày 15/09/2023 EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2023-09-15 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 15 tháng 9 năm 2023
2023-09-15 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 14 tháng 9 năm 2023
2023-09-14 UTC+3
Dự báo Forex ngày 14/09/2023 cho EUR/USD, EUR/JPY và vàng từ Sebastian Seliga
2023-09-14 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 13 tháng 9 năm 2023
2023-09-13 UTC+3
Dự báo thị trường ngoại hối ngày 13/09/2023 về cặp tiền tệ GBP/USD, GBP/JPY, chỉ số USDX và dầu thô từ Sebastian Seliga
2023-09-13 UTC+3
Dự báo thị trường ngoại hối ngày 09/12/2023 với EUR/USD, GBP/USD và Dầu thô từ Sebastian Seliga
2023-09-12 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 12 tháng 9 năm 2023
2023-09-12 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 11 tháng 9 năm 2023
2023-09-11 UTC+3
Dự báo về Forex ngày 09/11/2023 cho các cặp tiền tệ EUR/USD, GBP/USD và Bitcoin và Dầu thô từ Sebastian Seliga
2023-09-11 UTC+3

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $3000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 9 chúng tôi xổ $3000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback