empty
 
 
12.09.2023: Forex Analysis & Reviews: Video market update for September 12, 2023
loader
Dự báo Forex ngày 28/02/2024: EUR/USD, NZD/USD, USDX và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-02-28 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 27 tháng 2 năm 2024
2024-02-27 UTC+3
Dự báo ngoại hối 27/02/2024: EUR/USD, Dầu, Ethereum và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-02-27 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 26 tháng 2, 2024
2024-02-26 UTC+3
Dự báo ngoại hối ngày 26/02/2024: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-02-26 UTC+3
Dự báo Forex ngày 23/02/2024: EUR/USD, USD/JPY, Dầu, SP500 và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-02-23 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 22 tháng 2 năm 2024
2024-02-22 UTC+3
Dự báo ngoại hối ngày 22/02/2024: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, Ethereum và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-02-22 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 21 tháng 2 năm 2024
2024-02-21 UTC+3
Dự báo ngoại hối ngày 21/02/2024: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-02-21 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 20 tháng 2 năm 2024
2024-02-20 UTC+3
Dự báo ngoại hối ngày 20/02/2024: USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD và Vàng từ Sebastian Seliga
2024-02-20 UTC+3
Dự báo thị trường ngoại hối ngày 19/02/2024: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-02-19 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 16 tháng 2 năm 2024
2024-02-16 UTC+3
Dự báo Forex ngày 16/02/2024: GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY và dầu từ Sebastian Seliga
2024-02-16 UTC+3
Dự báo Forex ngày 15/02/2024: GBP/USD, USD/JPY, SP500 và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-02-15 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 15 tháng 2 năm 2024
2024-02-15 UTC+3
Dự báo ngoại hối 02/14/2024: EUR/USD, GBP/USD, USDX và Dầu từ Sebastian Seliga
2024-02-14 UTC+3

Potential for the drop on Gold...

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 02 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback