empty
 
 
21.02.2024: Forex Analysis & Reviews: Video market update for February 21, 2024
loader
Cập nhật thị trường video cho ngày 23 tháng 4 năm 2024
2024-04-23 UTC+3
Dự báo ngoại hối 04/23/2024: EUR/USD, GBP/USD, Dầu, SP500 và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-04-23 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 22 tháng 4 năm 2024
2024-04-22 UTC+3
Dự báo ngoại hối 22/04/2024: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-04-22 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 19 tháng 4 năm 2024
2024-04-19 UTC+3
Dự báo thị trường ngoại hối ngày 18/04/2024: EUR/USD, USD/JPY, Dầu và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-04-18 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 18 tháng 4 năm 2024
2024-04-18 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 17 tháng 4 năm 2024
2024-04-17 UTC+3
Dự báo thị trường ngoại hối ngày 17/04/2024: EUR/USD, GBP/USD, Vàng, Bitcoin và Ethereum từ Sebastian Seliga
2024-04-17 UTC+3
Dự báo thị trường ngoại hối ngày 16/04/2024: EUR/USD, USDX, Vàng và SP500 từ Sebastian Seliga
2024-04-16 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 16 tháng 4 năm 2024
2024-04-16 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 15 tháng 4 năm 2024
2024-04-15 UTC+3
Dự báo ngoại hối ngày 15/04/2024: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USDX và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-04-15 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 11 tháng 4 năm 2024
2024-04-11 UTC+3
Dự báo ngoại hối ngày 10/04/2024: EUR/USD, NZD/USD, USD/CAD và Dầu từ Sebastian Seliga
2024-04-10 UTC+3
Dự báo Forex ngày 04/09/2024: EUR/USD, GBP/USD, Dầu và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2024-04-09 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 09 tháng 04 năm 2024
2024-04-09 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 08 tháng 04 năm 2024
2024-04-08 UTC+3
We introduce you to the daily updated section of Forex analytics where you will find reviews from forex experts, up-to-date monitoring of financial information as well as online forecasts of exchange rates of the US dollar, euro, ruble, bitcoin, and other currencies for today, tomorrow and this trading week.

00:00 Announcement of today’s analisys – EUR/USD, GOLD, Crude Oil, S&P, Bitcoin and USDX
00:18 EUR/USD
01:51 GOLD
03:05 Crude Oil
04:37 NASDAQ
05:54 Bitcoin
06:32 USDX

https://www.instaforex.com/forex_analytics
InstaForex course for beginners: https://www.instaforex.com/distance_training_program
More Forex Forecast: https://www.instaforex.com/forex_analytics
Popular Analytics: https://www.instaforex.com/forex_analysis
Open trading account: https://www.instaforex.com/fast_open_live_account

#instaforex #analysis #jacimovic

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 4 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback