empty
 
 

08.01.201803:31:00UTC+00Tăng trưởng sản xuất công nghiệp của Hungary chậm lại hơn so với dự báo

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp của Hungary giảm với tốc độ nhanh hơn dự kiến vào tháng 11, số liệu sơ bộ từ Cơ quan thống kê Trung ương Hungary cho thấy vào hôm thứ hai. Khối lượng sản xuất công nghiệp đã tăng mức điều chỉnh theo ngày làm việc 3.4% so với cùng kì năm ngoái trong tháng 11, thấp hơn mức tăng 7.6% trong tháng 10. Các nhà kinh tế đã dự đoán tăng trưởng sẽ giảm xuống 7.3%. Đo lường này đã tăng kể từ tháng mười một năm ngoái. Trên cơ sở hàng tháng, sản xuất công nghiệp giảm 2.1% so với tháng 10, khi nó hồi phục 1.1%. Một báo cáo khác từ văn phòng thống kê cho thấy tăng trưởng doanh số bán lẻ đã tăng nhẹ lên 6.4% trong tháng 11 từ 6.3% trong tháng 10. Trong khi đó, tăng trưởng đã được dự báo sẽ giảm xuống 5.5%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.