Facebook
 
 

27.04.201805:47:00UTC+00Chi tiêu tiêu dùng của Pháp tăng ít hơn dự kiến

Chi tiêu tiêu dùng của Pháp tăng với tốc độ chậm hơn dự kiến trong tháng 3, số liệu từ văn phòng thống kê INSEE cho thấy vào hôm thứ sáu. Chi tiêu tiêu dùng tăng 0.1 phần trăm so với tháng trước vào tháng ba, thấp hơn mức tăng 2.5 trong tháng hai. Các nhà kinh tế đã dự báo một mức tăng 0.5 phần trăm trong tháng. Chi tiêu cho các sản phẩm thực phẩm tăng 0.2 phần trăm so với tháng trước và cho các mặt hàng thiết kế tăng 0.7 phần trăm. Trong khi đó, tiêu thụ năng lượng giảm 1.6%. Trên cơ sở hàng năm, chi tiêu tiêu dùng tăng 2.3 phần trăm vào tháng ba. Trong quý đầu tiên, chi phí hàng hóa ổn định, như trong quý trước.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.