21.10.202005:57:00UTC+00Mức tăng chi tiêu của thẻ tín dụng New Zealand trong tháng 9

Chi tiêu thẻ tín dụng của New Zealand đã tăng trong tháng 9 sau đợt giảm trong tháng trước, số liệu từ Ngân hàng Dự trữ New Zealand cho thấy hôm thứ Tư. Tổng chi tiêu bằng thẻ tín dụng trong tháng 9 tăng 1,0% so với tháng trước , sau khi giảm 5,6% trong tháng 8. Trong tháng 7, chi tiêu bằng thẻ tín dụng đã tăng 2,0%. Dữ liệu cho thấy thanh toán hàng tháng trong nước tăng 1,2% lên 3,431 tỷ NZ $ và thanh toán ra nước ngoài giảm 5,6% xuống 253 triệu NZ $. Trên cơ sở hàng năm, chi tiêu bằng thẻ tín dụng đã giảm 9,9% trong tháng 9, sau mức giảm 11,8% trong tháng trước. Đây đã là lần giảm thứ bảy liên tiếp.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.