21.10.202022:00:00UTC+00Dữ liệu thương mại Thái Lan đến hạn vào thứ Năm

Thái Lan hôm thứ Năm sẽ công bố số liệu tháng 9 về nhập khẩu, xuất khẩu và cán cân thương mại, đánh dấu một ngày khởi sắc cho hoạt động kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Vào tháng 8, nhập khẩu giảm 19,68% so với cùng kỳ năm ngoái và xuất khẩu hàng năm giảm 7,94% với thặng dư thương mại 4,35 tỷ USD. Đài Loan sẽ thấy số liệu tháng 9 về tỷ lệ thất nghiệp; vào tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp là 3,83%. Hồng Kông sẽ cung cấp số liệu tháng 9 về giá tiêu dùng; vào tháng 8, lạm phát đã giảm 0,4% so với năm ngoái.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.