empty
 
 

09.03.202109:39:00UTC+00Thặng dư thương mại tại Đài Loan tăng hơn dự kiến

Theo số liệu từ Bộ Tài chính Đài Loan công bố vào hôm thứ Ba, mức độ thặng dư thương mại tại nước này đã tăng cao hơn dự kiến trong tháng Hai, do xuất khẩu và nhập khẩu tăng nhiều hơn so với năm ngoái. Cán cân thương mại thặng dư ở mức 4,51 tỷ USD trong tháng Hai. Trước đó các nhà kinh tế đã dự kiến mức độ thặng dư 4,25 tỷ USD. Xuất khẩu tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Hai, sau khi tăng 36,8% trong tháng Giêng. Trước đó các nhà kinh tế đã dự kiến mức tăng 10,5 phần trăm. Nhập khẩu đã tăng 5,7% hàng năm trong tháng Hai, sau khi tăng 29,9% trong tháng trước đó. Trước đó các nhà kinh tế đã dự báo mức tăng 12,2%. Mảng xuất khẩu các bộ phận của sản phẩm điện tử, thông tin, truyền thông và sản phẩm âm thanh-video, kim loại cơ bản và các sản phẩm bằng kim loại cơ bản, nhựa/cao su và các sản phẩm của chúng và máy móc đã tăng trong tháng Hai. Mảng nhập khẩu các bộ phận của sản phẩm điện tử, máy móc, kim loại cơ bản và các sản phẩm bằng kim loại cơ bản tăng trong tháng Hai, trong khi việc nhập khẩu các sản phẩm khoáng sản và hóa chất giảm. Xuất khẩu sang Trung Quốc Đại lục và Hồng Kông, Hoa Kỳ, ASEAN, Châu Âu và Nhật Bản đã tăng trong tháng Hai.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.