empty
 
 

06.05.202108:40:00UTC+00Doanh số bán lẻ của Séc tăng trong tháng 3

Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Séc hôm thứ Năm cho thấy doanh số bán lẻ của Séc trong tháng 3 đã tăng lên. Doanh số bán lẻ đã tăng 5% theo ngày làm việc so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 3, sau khi giảm 2,4% trong tháng 2. Trên cơ sở chưa điều chỉnh, doanh số bán lẻ đã tăng 6,6% theo năm vào tháng Ba. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng mức tăng trưởng 9,0%. Tính theo tháng, doanh số bán lẻ không bao gồm buôn bán ô tô đã tăng 1,6% được điều chỉnh theo mùa trong tháng Ba. Doanh số bán hàng phi thực phẩm giảm 1,2% và doanh số hàng thực phẩm giảm 0,5%. Doanh số bán nhiên liệu ô tô giảm 7,5%. Trong quý đầu năm, doanh số bán lẻ giảm theo lịch điều chỉnh 1,3% hàng năm và giảm 2,6% chưa điều chỉnh.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.