empty
 
 

10.05.202123:53:00UTC+00Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản tăng 6,2% so với cùng kỳ trong tháng 3

Bộ Truyền thông và Nội vụ Nhật Bản cho biết hôm thứ Ba, trung bình chi tiêu hộ gia đình ở Nhật Bản đã tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 309.800 yên. Điều này vượt xa dự báo tăng 1,5% sau khi giảm 6,6% vào tháng Hai. Thu nhập bình quân hàng tháng của mỗi hộ gia đình là 484,914 yên, giảm 1,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính theo tháng, chi tiêu hộ gia đình tăng 7,2% - một lần nữa vượt quá kỳ vọng với mức tăng 2,1% sau khi tăng 2,4% trong tháng trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.