empty
 
 

12.05.202108:05:00UTC+00Lạm phát Đức được xác nhận ở mức cao nhất trong 2 năm

Dữ liệu cuối cùng từ Destatis xác nhận hôm thứ Tư rằng, lạm phát giá tiêu dùng của Đức đã đạt mức cao nhất trong hai năm vào tháng 4. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,0% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi tăng 1,7% vào tháng Ba. Tỷ lệ lạm phát gần đây là cao nhất kể từ tháng 4 năm 2019, khi ở cùng mức này. Các ước tính sơ bộ về số liệu đã được xác nhận. Lạm phát năng lượng tăng nhanh lên 7,9% từ 4,8%. Giá lương thực tăng từ 1,6% lên 1,9%. Giá dịch vụ tăng 1,6% so với tháng trước. Lạm phát hàng năm là 1,4% vào tháng Tư, không bao gồm năng lượng. So với tháng trước, chỉ số CPI đã tăng 0,7% trong tháng 4, chủ yếu do giá thực phẩm tăng, sau khi tăng 0,5% trong tháng 3. Chỉ số hài hòa về giá tiêu dùng, được dùng để so sánh với EU, đã tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 4 sau khi tăng 2,0% trong tháng trước. Chỉ số này cũng là cao nhất kể từ tháng 4/2019. Tính theo tháng, HICP tăng 0,5% so với tháng 3, khi nó tăng với tốc độ tương tự.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.