empty
 
 

13.05.202122:05:00UTC+00Giá xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 10,6% so với cùng kỳ vào tháng 4

Vào thứ Sáu, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết giá xuất khẩu ở Hàn Quốc đã tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái - sau khi tăng 5,9% trong tháng trước. Giá nhập khẩu tăng đột biến 15,0% hàng năm vào tháng 4 sau khi tăng 9,0% một tháng trước đó. Riêng giá xuất khẩu nông sản và hàng hải giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái và các sản phẩm chế tạo tăng 10,7%. Giá nhập khẩu nguyên liệu thô tăng vọt 51,3% hàng năm, trong khi giá hàng hóa trung gian tăng 11,3%, tư liệu sản xuất giảm 5,4% và hàng tiêu dùng giảm 4,2%. Tính theo tháng, giá xuất khẩu tăng 2,2% và giá nhập khẩu giảm 0,5%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.