empty
 
 

17.06.202112:41:00UTC+00Chỉ số Philly Fed giảm nhẹ hơn dự kiến ​​vào tháng 6

Hoạt động sản xuất tại khu vực Philadelphia mở rộng với tốc độ chậm hơn một chút trong tháng 6, theo báo cáo do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia công bố hôm thứ Năm. Philly Fed cho biết chỉ số khuếch tán đối với các hoạt động chung hiện tại đã giảm xuống 30,7 trong tháng 6 từ 31,5 trong tháng 5, mặc dù kết quả tích cực vẫn cho thấy sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất trong khu vực. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng chỉ số này sẽ giảm xuống mức 31,0. Về tương lai, Philly Fed cho biết hầu hết các chỉ số tương lai được cải thiện, cho thấy rằng nhiều công ty kỳ vọng tăng trưởng chung trong sáu tháng tới.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.