empty
 
 

16.09.202122:00:00UTC+00Dữ liệu thương mại Singapore đến hạn vào thứ sáu

Hôm thứ Sáu, Singapore sẽ công bố số liệu tháng 8 về xuất khẩu trong nước ngoài dầu mỏ, đánh dấu một ngày khởi sắc cho hoạt động kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Xuất khẩu trong nước không phải dầu mỏ được dự đoán sẽ tăng 2,4% so với tháng trước và 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái - khi thặng dư thương mại là 3,973 tỷ SGD. New Zealand sẽ xem xét kết quả tháng 8 về chỉ số sản xuất từ BusinessNZ; trong tháng 7, điểm chỉ số là 62,6.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.