empty
 
 

23.09.202105:18:00UTC+00Lạm phát ở Singapore giảm nhẹ trong tháng 8

Dữ liệu do Cơ quan tiền tệ Singapore và Bộ Thương mại và Công nghiệp công bố hôm thứ Năm cho thấy lạm phát giá tiêu dùng Singapore đã điều chỉnh nhẹ trong tháng 8 phản ánh tốc độ tăng giá vận tải tư nhân thấp hơn. Lạm phát giá tiêu dùng giảm từ 2,5% xuống 2,4%. Tỷ lệ phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế. Việc điều tiết phản ánh lạm phát vận tải tư nhân thấp hơn, bù đắp cho sự gia tăng của lạm phát cơ bản. Chi phí vận tải cá nhân tăng với tốc độ chậm hơn 10,8%, phần lớn là do giá xe hơi tăng và chi phí dịch vụ vận tải tư nhân khác giảm. Trong khi đó, lạm phát cơ bản của MAS tăng lên 1,1% trong tháng 8 từ mức 1,0% trong tháng 7. Tỷ lệ cơ bản tăng phần lớn là do lạm phát lương thực cao hơn và chi phí bán lẻ và hàng hóa khác giảm. So với 1 tháng cơ bản thì lạm phát cơ bản là 0,2% và lạm phát giá tiêu dùng nói chung là 0,5%. Lạm phát cơ bản của MAS được dự báo sẽ tăng dần trong những tháng tới. Đối với toàn bộ năm 2021, lạm phát cơ bản của MAS dự kiến sẽ ở mức trung bình 0-1%, trong khi lạm phát tổng thể được dự báo là từ 1-2%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.