empty
 
 

28.09.202105:46:00UTC+00Xuất khẩu của Malaysia tăng hơn dự kiến

Dữ liệu từ Cục Thống kê cho thấy xuất khẩu của Malaysia đã tăng hơn dự kiến trong tháng 8. Xuất khẩu đã tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 95,6 tỷ MYR vào tháng 8. Trước đó, các nhà kinh tế đã dự đoán mức tăng 14,6%. Nhập khẩu tăng 12,5% so với cùng kỳ tháng 8 lên 95,6 tỷ MYR. Các nhà kinh tế đã dự báo mức tăng trước đó là 24,5%. Cơ quan thống kê này cũng cho biết thặng dư thương mại đạt 21,4 tỷ MYR trong tháng 8, cao hơn mức dự kiến là 11,8 tỷ MYR. Tính trên cơ sở hàng tháng, xuất khẩu giảm 1,8% trong tháng 8 và nhập khẩu giảm 11,2%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.